×

Tenapors


Labs risinājums aukstam laikam!!! Ienāc, apskaties!

PREČU KATALOGS SKATĪT ŠEIT

Serviss

Piedāvājam kvalitatīvu siltumtehnikas, santehnikas, solāro sistēmu uzstādīšanu un apkalpošanu visā Latvijas teritorijā.

Mūsu uzņēmumā strādā speciālisti ar desmit gadu darba pieredzi. Ik gadu pārdodam vairāk kā 1000 apkures iekārtas un izbūvējam ap 100 katlu mājas.

Izstrādāsim individuālus risinājumus, piedāvājot mūsdienīgu instalāciju tehnoloģiju, ātru darbu izpildi un garantijas. Sniedzam bezmaksas konsultācijas, izbraucam uz objektiem, kā arī sagatavojam materiālu un darba izmaksu tāmes. Visi pakalpojumi un produkti ir nodrošināti ar garantijām un servisa apkalpošanu.

SERVISA PIETEIKUMS

Servisa gadījuma pieteikumu lūdzam iesniegt rakstiski norādot sekojošu informāciju:                                

- iekārtas modeli

- iekārtas iegādes darījuma dokumentus

- iekārtas ražotāja sērijas numuru

- adresi, kurā ir uzstādīta iekārta

- meistara vārds, uzvārds, kurš ir veicis iekārtas uzstādīšanu

- meistara vārds, uzvārds, kurš ir veicis iekārtas pirmo  palaišanu darbībā un nodevis iekārtu ekspluatācijā

- defekta apraksts

- defekta foto

SERVISA PAKALPOJUMU IZMAKSAS (attiecināmas uz pakalpojuma sniegšanu darba dienās)

Pirmreizējā garantijas palaišana un pieņemšana apkalpošanā:
- gaisa granulu krāsnis – 75.00 eur ar PVN
- granulu krāsnis ar centrālo apkuri - 100.00 eur ar PVN (apkures sistēmai ir jābūt uzpildītai un atgaisotai)
- granulu katls ar centrālo apkuri – 125.00 eur ar PVN (apkures sistēmai ir jābūt uzpildītai un atgaisotai)

- Telpas termostata pieslēgšana un konfigurēšana - 15.00 eur ar PVN (ja ir pieteikta pirmreizējā palaišana)

- Transporta izmaksas izbraucot uz klienta pieteikto objekta adresi - 0,50 eur ar PVN par 1km vienā virzienā rēķinot no Bauskas ielas 3, Rīga

- Garantijas laikā defektēšanas un remantdarbu izmaksas objektā - transports 0,50 eur ar PVN par 1km vienā virzienā rēķinot no Bauskas ielas 3, Rīga. Garantijas laikā veiktie darbi klienta objektā ir bezmaksas, ja iekārta ir uzstādīta atbilstoši tehniskajām apkalpošanas prasībām

- Pēcgarantijas izsaukuma izmaksas: 50.00 eur ar PVN par pirmo darba stundu objektā + 20,00 eur ar PVN par katru nākamo + transporta izmaksas 0,50 eur ar PVN par 1km vienā virzienā rēķinot no Bauskas ielas 3, Rīga

Papildus darbu izmaksas ir jāsaskaņo ar servisa vadītāju

Servisa konsultācijas telefoniski darba dienās no 8.00 - 17.00 

Tālr.: 29 403 622, 2 631 2222

E-pasts: serviss@intersol.lv

SMS - 29 403 622; 2 631 2222