×

Tenapors


Labs risinājums aukstam laikam!!! Ienāc, apskaties!
Preču grozs:

Katalogs

"INTERSOL" SIA
Bauskas iela 3, Rīga
Tālr.: +371 26 42 26 48, 676 00 860
info@intersol.lv
www.santehnika.lv

Septiķi, tauku un eļlas atdalītāji

Septiķi iebūvējot, būtiski pievērst uzmanību tam, lai visi limitējošie attālumi tiktu ievēroti saskaņā ar esošām normatīvo aktu prasībām. Maksimālais augsnes slānis virs septiķa nedrīkst pārsniegt 1 m. Bedres apakšu jāpiepilda ar smiltīm 10 – 15 cm biezumā. Pēc tam tvertne jānovieto tā, lai tā būtu stabila horizontāli, par ko jāpārliecinās izmantojot līmeņrādi. Tvertne jāpiepilda ar ūdeni līdz 2/3 no tās tilpuma, pēc tam bedre jāaizpilda, pakāpeniski, vienmērīgi, ar soli apmēram 30 cm.
Lai nodrošinātos pret notekūdeņu sasalšanu ieteicams iebūvēt tvertni pēc iespējas tuvāk ēkai, no kuras notekūdeņi nonāk tvertnē (3 – 8 m attālumā). Ja nepieciešams tvertni novietot lielākā attālumā ieteicams ieplūdes cauruli siltumizolēt un palielināt kritumu līdz 3 – 4 cm uz metru. Ja attālums no mājas ir lielāks par 12 metriem, ieteicams to sadalīt ar apkopes aku. Tvertne jāpievieno kanalizācijas caurulei, kura aprīkota ar ventilāciju.
Irdenas augsnes gadījumā bedres aizpildīšanai var izmantot izrakto augsni. Mālainas augsnes gadījumā ieteicams bedri aizpildīt ar rupjām smiltīm, bez oļu vai šķembu piejaukuma. Purvainos apvidos vai vietās ar paaugstinātu gruntsūdens līmeni tvertni jānostiprina. Ieteicams to enkurot uz zem tās novietotas betona plāksnes, uz kuras ir 10 – 15 cm biezs smilšu slānis. Visos iebūves darbos jāņem vērā augsnes nosēšanās.


Infiltrācijas lauka izbūve.
Infiltrācijas laukam paredzēto bedres apakšu apmēram 15 cm biezā kārtā izklāj ar smiltīm (līdzīgi kā zem septiķa tvertnes). Infiltrācijas lauka d110 caurule (1-3m) tiek pievienota pie septiķa izplūdes pieslēguma vietas un ielikta tā lai nodrošinātu kritumu 1 cm uz metru. Ja attīrīšanas ietaises tiks izmantotas neregulāri tad ieteicams izvēlēties lielāku kritumu. Caurules otru galu pievieno pirmās infiltrācijas kasetes pieslēguma vietai, tad līmeniski vienu aiz otras liek pārejās infiltrācijas kasetes un aptin tās ar ģeotekstilu. Ģeotekstils ir ūdens caurlaidīgs materiāls kurš nodrošina ūdens caurkļūšanu vienlaicīgi pasargājot infiltrācijas lauku no piebiršanas ar augsni. Pēdējai kasetei pievieno ventilācijas cauruli un tās otru galu izvada virszemē, pievēršot uzmanību tam, lai locījuma vietā caurule netiktu salauzta un tiktu nodrošināta gaisa pieplūde infiltrācijas laukam. Tā aprīkojama ar ventilācijas „cepurīti”. Brīvo vietu ap kasetēm vienmērīgi piepilda ar smiltīm un viegli pieblietē. Virspusē liek velēnas vai sēj zāli. Vajadzības gadījumā infiltrācijas lauku var siltināt ar putoplasta plaksnēm.